Dynamiska Bisnislistor

En dynamisk Bisnislista byggs upp genom urval. Varje natt uppdateras listan utifrån de urval du gjort - och på så vis är listan alltid aktuell. Du kan t.ex. skapa urval för bolag i en viss storlek - och så fort ett nytt företag matchar urvalet läggs det automatiskt till i listan.

Observera att endast företag med 1 eller fler bokslut kan finnas med i Bisnisurval.

Nyckeltal
Geografi
Övrigt

Börja med att lägga till ett urval...

Antal anställda ×

Du behöver inte fylla i båda fälten - vill du t.ex. hitta alla företag med 5 eller fler anställda fyller du endast i 5 i "från" och lämnar "till" tomt.

Årets resultat ×

Du behöver inte fylla i båda fälten - vill du t.ex. hitta alla företag negativt resultat du endast i -1 i "till" och lämnar "från" tomt.

Företagets ålder ×

Du behöver inte fylla i båda fälten - vill du t.ex. hitta alla företag som är äldre än 6 månader fyller du endast i 6 i "från" och lämnar "till" tomt.

Omsättning ×

Du behöver inte fylla i båda fälten - vill du t.ex. hitta alla företag med 5 msek eller högre omsättning fyller du endast i 5000 i "från" och lämnar "till" tomt.

SNI-koder ×

Vill du ange flera SNI-koder sätter du kommatecken mellan dem. Exempel: 47641,65511.

Kommuner ×

Vill du ange flera kommuner sätter du kommatecken mellan dem. Exempel: Täby,Danderyd.

Län ×

Vill du ange flera län sätter du kommatecken mellan dem. Exempel: Stockholm,Blekinge.

Postnummer ×

Vill du ange flera postnummer sätter du kommatecken mellan dem. Exempel: 11860,65639.

Postnummeromfång ×

Ett omfång är exempelvis 11860-11862. Om du lägger till flera omfång hittas företag som matchar något av omfången. Om du sätter exempelvis 11860-11862 och 65630-65639 hittas både företag med postnummer 11861 samt 65632.